Chr. IV's bibel fra 1632

På kirkens alter ligger en gammel bibel fra Christian IV's tid, helt præcis fra 1632. Det er ikke en tilfældighed, for uden bibelen kan vi ikke vide, hvad der er kristen tro. Det er fra bibelen, vi ved, hvad vor Herre Jesus Kristus har sagt og gjort. 

På kirkens alter ligger også en salmebog, en alterbog og en ritualbog. Disse bøger hjælper os til at forstå bibelens ord og bruge det i en rituel form.

Christian IV bibelens relative sjældenhed

Hjordkær kirke er i besiddelse af et særdeles fint eksemplar af en gammel Christian IV bibel fra 1632. 

Oprindelig blev der trykt lidt over 2.000 eksemplarer af bibelen. Så vidt vides er der i dag ca. 200 eksemplarer tilbage i Skandinavien, heraf er der ca. 130 i Danmark. 
Hjordkær kirkes Christian IV bibel er nylig istandsat, hovedsagelig ved reparation af indbindingen. Ifølge eksperter hører den til blandt de bedst bevarede.

Fotos af indbindingen: Forsiden med figur af Moses med lovens to tavler. Figurerne på de to spænder forestiller David med harpen og en af profeterne (vistnok). Figuren på bagsiden forestiller den almægtige Kristus, som velsigner med den ene hånd og bærer jordkloden med den anden (Christos pantocrator). Og endelig en 

seddel, som er klæbet ind i bibelen om dens indbinding. Bogbinderen i Flensborg har efter sagkyndiges vurdering anvendt de originale støbte bronzebeslag fra 1600-tallet.

Bibelens indbinding er senest sat i stand af bogbinder og restaurator Birthe Lassen, København.

Christian IV bibelens ejere

Christian IV bibelen er overdraget til Hjordkær kirke i oktober 1994 af Maren Rossen Jacobsen, Aarslev. Hendes far, Jørgen Rossen Jacobsen, fik i 1896 overdraget bibelen af Hans Nielsen.

De, der tidligere har haft bibelen i eje, er ikke kendt hér i sognet. I bibelen findes flere notater om ejerskab gennem tiderne.

Vignetter m.m.

Christian IV bibelen er forsynet med mange små og store vignetter. Alle kapitler begynder således med versaler, sat ind over kunstfærdige blomsterranker eller buttede keruber.

Træsnit

I Chr IV bibelen er der mange flotte træsnit - tilstrækkeligt til en mindre billedbibel. Snittene er formentlig lavet efter et ældre, tysk forlæg.