Begravelse / bisættelse

Dødsfald anmeldes i dag elektronisk af en læge, og en begravelsesanmodning skal tilsendes begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten, hurtigst muligt efter dødsfaldet. 

Hvis afdøde var medlem af folkekirken, og der ønskes en kirkelig begravelse / bisættelse, træffes aftale med præsten så tidligt som muligt. Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken, er man velkommen til at benytte kapellet ved Hjordkær Kirke til en privat højtidelighed, og man kan leje kirkegårdskapellet i Aabenraa, hvis man ønsker et større sted.

Ved en samtale med præsten er der mulighed for at fortælle afdødes livshistorie, og så gennemgås det, der skal ske i kirken, og der vælges salmer.

Normalt må man regne med, at begravelsen / bisættelsen tidligst kan finde sted tre dage efter, at anmeldelse er sket / aftale er truffet med præsten.

Sædvanligvis betaler man en bedemand for at ordne papirerne og andre praktiske ting i forbindelse med begravelse / bisættelse.

Vedtægter og kirkegårdstakster

Hjordkær Kirkegård takstblad 2019.

Graveren oplyser gerne om gældende priser og takster for kirkegården.