Menighedsrådsmøder

År 2021

Torsdag d. 7.1.

Tirsdag d. 9.2.

Torsdag d. 18.3. Årsregnskab

Tirsdag d. 20.4. 

Tirsdag d. 25.5  Budget 2022

Tirsdag d. 15.6

Tirsdag d. 17.8

Dagsorden

Menighedsrådets møder er offentlige. Enhver er velkommen til at høre på. Hvis en sag skal behandles for lukkede døre, fremgår det af dagsordenen.

Menighedsrådets beslutningsprotokol

Menighedsrådet skal ikke føre referater, men beslutningsprotokol, som består af de beslutninger, der er taget på mødet. 

§ 23. (Bekendtgørelse af lov om menighedsråd) Menighedsrådets møder er offentlige. Menighedsrådet kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed.

Endvidere træffer menighedsrådet beslutning om, på hvilket sted i menighedsrådskredsen der vil være fremlagt sagsfortegnelse samt udskrift af beslutningsprotokollen.

Derfor er en udskift af menighedsrådets beslutningsprotokolen offentlig tilgængelig og kan læses ved hjælp af nedenstående links.