Vedtægter for konfirmandhuset

Styrelse

§ 1. Konfirmandhuset bestyres af Hjordkær menighedsråd.

§ 2. Daglig drift og tilsyn med huset varetages af en af menighedsrådets midte udpeget person.

Anvendelse

§ 3. Konfirmandhuset anvendes til konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, korarbejde, sognemøder, menighedsrådsmøder og lignende kirkelige aktiviteter.

§ 4. Konfirmandhuset kan kun udlånes til kirkelige organisationer, foreninger m.m. efter aftale med menighedrådet.

§ 5. Konfirmandhuset kan ikke udlånes til arrangementer, som normalt foregår i Missionshjemmet og forsamlingshuset.

Husorden

A. Ethvert arrangement skal have en ansvarlig leder. Vedtægter og husorden skal udleveres til den ansvarlige leder. Der skal udfærdiges skriftlig aftale.

B. Konfirmandhuset skal afleveres i samme stand, som det blev modtaget.

C. Brug af konfirmandhuset må ikke virke forstyrrende for kirkegård og præstegård.

D. Konfirmandhuset kan ikke lånes, mens der er gudstjeneste i kirken.

E. Konfirmandhuset kan kun lånes på hverdage i tidsrummet kl. 09.00-22.00. Huset skal være forladt kl. 22.30.

F. Der må efter samråd med menighedsrådet udskænkes alkohol i konfirmandhuset ved særlige lejligheder.

G. Der må ikke ryges i konfirmandhuset

 

Således vedtaget af menighedsrådet i møde den 14. oktober 2010.