Næste gudstjeneste

28/8 - 14. s. e. trin.

10.30 RSA

19.00 RSA

Kirkegården

Initierer fildownloadvedtægter

Initierer fildownloadtakster

Besøg fra Tanzania

Søndag den 28. august får vi besøg af Pastor Katale fra Brødremenigheden i Tanzania.

Samme søndag sender vi Karen Margrethe og Åge Lorenzen afsted på en tre måneders missionsopgave i samme kirke.

Ved gudstjenesten samler vi ind til bogpakker, som skal udleveres til præster når sognepræst Robert S. Andersen rejser derned til september.

Konfirmandindskrivning

Søndag den 28. august er der indskrivning for dem, der gerne vil konfirmeres i 2017.

Vi mødes i kirken kl. 19.00.

AdHocKor til høstgudstjeneste

AdHocKor synger til høstgudstjenesten den 18. september.

Vi øver følgende mandage fra 19.00 – 20.30 i konfirmandhuset:

29/8, 5/9 og 12/9.

Alle er velkomne ! 

Spaghettigudstjeneste 9. september kl. 17

Velkommen til den dejlig gudstjeneste for børnefamilier.

Det varer ca. en halv time. Derefter spiser vi sammen og er færdige kl. 18.30.

Det koster 25 kr. for voksne at spise med, men for børn er det gratis. 

Menighedsrådsvalg 2016

Orienterings- og opstillingsmøde tirsdag den 13. september kl. 19.00 på Hjordkær skole.

Høstgudstjeneste 18. september

Søndag den 18. september holder vi høstgudstjeneste i Hjordkær Kirke. Det er en gudstjeneste for hele familien, som starter med at børn fra sognet sammen med årets kon rmander bærer frugt og grønt ind i kirken. Gudstjenesten holdes, så alle generationer kan være sammen i kirken, og den afsluttes med høstfrokost og høstfest, som menighedsrådet inviterer til sammen med HM/IM. Spisning og fest foregår i Missionshjemmet.

Koncert 20. september kl. 19

Koncert med Sct. Nikolai Ungdomskor fra Vejle

under ledelse af Erik Kure – tirsdag den 20. september kl. 19.00  

Korsangere i Pigekoret og Ungdomskoret er fra 12 - 30 år.

Kom og lyt til skøn kormusik, alle er hjertelig velkomne og det er gratis!

Fredagscafé 23. september kl. 9.30

Danmark som et frit og kristent land – den oversete arv efter Luther

Professor Kurt Larsen fra menighedsfakultetet i Århus vil se på, hvordan vores danske, lutherske udgave af kristendommen har givet os det frie og demokratiske samfund, vi har.

I 2017 fejrer vi 500 året for reformationen, og det tager vi forskud på med dette foredrag.

ALPHA-Kursus fra 6. oktober

Hjordkær Kirke holder igen i år et ALPHA kursus. Det er et forløb for dig, der gerne vil udforske kristendommen og have mulighed for at tale med andre om det.

Initierer fildownloadlæs mere om ALPHA kursus

Spaghettigudstjeneste 7. oktober kl. 17

Velkommen til den dejlig gudstjeneste for børnefamilier.

Det varer ca. en halv time. Derefter spiser vi sammen og er færdige kl. 18.30.

Det koster 25 kr. for voksne at spise med, men for børn er det gratis. 

Fælles sogneaften med Bjolderup/Uge 25. oktober

Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00 i Vollerup forsamlingshus.

Generalsekretær Kim Hartzner fra Mission Øst kommer og fortæller om sine oplevelse med at få hjælp ud til de nødstedte.

Kaffebord a 25 kr.

Fredagscacé 28. oktober kl. 9.30

Kirkens korshærs varmestue og herberget Alberta i Sønderborg 

Korshærsleder Britt Gaarn Larsen fra Sønderborg fortæller om arbejdet i Kirkens korshærs varmestue og herberget Alberta i Sønderborg. Der er mange, som af forskellige grunde har det meget svært, og mange falder igennem systemerne, men Kirkens Korshær forsøger at samle dem op. De dårligst stillede bor på herberget, de næst dårligst stillede kommer kun på varmestuen. Og der bliver ikke færre brugere i disse år.

Spaghettigudstjeneste 11. november kl. 17

Velkommen til den dejlig gudstjeneste for børnefamilier.

Det varer ca. en halv time. Derefter spiser vi sammen og er færdige kl. 18.30.

Det koster 25 kr. for voksne at spise med, men for børn er det gratis.

Dåbsjubilæum

Ved denne spaghettigudstjeneste holder vi femårs dåbsjubilæum for alle, som bor i Hjordkær og som blev

døbt i 2011. Ved gudstjenesten byder vi dem velkommen, og til spisningen bliver de kaldt op og får en gave.

Selvom man er døbt et andet sted og siden er yttet til Hjordkær, er man meget velkommen til at melde sig

til. Tilmelding til rsa@km.dk. 

Fredagscafé 18. november kl. 9.30

Rejseforedrag: ”En spændende rejse til Peru”

Lars Bruun Andersen og hans hustru var i efteråret 2014 på en oplevelsesrig ferie i Peru. Vi skal høre om at være 5000 meter over havet, høre om verdens højst beliggende sø, Titicacasø- en, høre om inkaer, nulevende indianere, og om den mægtige kondor, der yver over Peru.

Familiegudstjeneste 1. søndag i advent

Første søndag i advent falder i år den 27. november. Vi holder som al- tid familiegudstjeneste, hvor alle sognets børnefamilier også er inviteret i kirke.

Vi tænder adventskransen og varmer op til december ved en festlig gudstjeneste.

Adventsfest 2. december kl. 14.30

Vi starter med en kort gudstjeneste i kirken, og derefter er der kaffe og hyggeligt samvær i Missionshjemmet. ”Bassekoret” medvirker både i kirken og Missionshjemmet, og sognepræsten er på slap line ved kaffen. 

Spaghettigudstjenester

Kirken er også for børn.

- vi mødes udvalgte fredage kl. 17

- vi holder gudstjeneste i børnehøjde

- vi spiser sammen

- det er både hyggeligt og sjovt

Hold øje med den lille fyr. Hver gang han dukker op, er der spaghettigudstjeneste!

Indsamling i kirken hver søndag

Der holdes indsamling i kirken hver søndag. Så giv en gave. Derved støtter du følgende:

August

Menighedspleje

September

Høstoffer

Oktober

Danske Sømands- og Udlandskirker